rozwiązanie
Oblicz x, jeżeli 90 jest o x% mniejsze od 120. Liczenie procentów.