rozwiązanie
Oblicz x, jeżeli 60 jest o x% większe od 40. Liczenie procentów.