Teoria
rozwiązanie
Oblicz potęgi: 2^3; (3/4)^2; 0,3^4; (√5)^2. Potęgowanie ułamków. Proste działania na pierwiastkach.