rozwiązanie
Oblicz x, jeżeli 10 zwiększone o x% to 12. Liczenie procentów.