rozwiązanie
Oblicz x, jeżeli 30% z x to 48. Liczenie procentów.