rozwiązanie
Uprość, a następnie oblicz wartość wyrażania (a+1)(b+2)+(b+3)(c+4)+(a+5)(c+6) dla a=1, b=2, c=3.