rozwiązanie
Uprość, a następnie oblicz wartość wyrażania (2p-3k)(k-4p)-2k^2 / 3p(4-k)-5k(p+3) dla p=-2, k=-4.