rozwiązanie
Uprość, a następnie oblicz wartość wyrażania a(a-3b)+2ab-b^2(2-b) dla a=2, b=-3.