rozwiązanie
Uprość, a następnie oblicz wartość wyrażania (x-3)(x+2)(x-7) dla x=-3.