rozwiązanie
Uprość, a następnie oblicz wartość wyrażania 2x(x-3)-(x-4)(x+2) dla x=5.