rozwiązanie
Oblicz 5⋅3⋅(4-2⋅3)^2 zachowując kolejność wykonywania działań.