matematykaszkolna.pl
Prawda czy fausz kasia11114: 1.przekątne w każdym równoległoboku są proste? 2.kąt wypukły może mieć 180 stopni? 3.Suma każdych dwuch sąsiednich kątów trapezu wynosi 180 stopni? 4.każdy prostokąt jest trapezem? 5.każdy czworokąt o równych kątach to kwadrat? 6.przekątne w każdym rombie są równej długości? 7.suma miar kątów wewnętrznych w każdym trójkącie wynosi 180 stopni? 8.suma miar kątów wewnętrznych w każdym czworokącie wynosi 180 stopni? 9. proste pokrywające się są do siebie równoległe? 10.kąty przyległe zawsze mają równe miary? 11.suma miar kątów odpowiadających wynosi 180 stopni? 12.długość boku trójkąta nie przekracza sumy długości dwóch pozostałych boków? 13.trójkąt rozwartokątny nie może być równoramienny? 14.tylko jeden kąt trójkąta może być prosty? 15.w każdym trójkącie prostokątnym suma miar kątów ostrych jest równa 90 stopni? 16.można zbudować trójkąt przystający do trójkąta ABC, mając dane trzy kąty trójkąta ABC? 17.niektóre trapezy są prostokątnymi? 18.pole trójkąta o podstawie a i wysokości h jest 2 razy mniejsze od pola równoległoboku o podstawie a i wysokości? 19. przeciwległe kąty równoległoboku mają równe miary? 20.punkt o pierwszej współrzędnej dodatniej i drugiej ujemnej leży w IV ćwiartce układu współrzędnych?
26 kwi 15:40
Kuba: 1
14 sty 09:36
. : 1. Co oznacza 'prosta przekatna' albo inaczej − czym jest 'krzywa przekatna'? 2. Nie 3. Nie 4. Tak 5. Nie 6. Nie 7. Tak 8. Nie 9. Trza by było się przyjrzeć definicji równoległości, ja bym powiedział że tak ciag dalszy nastapi
14 sty 09:49
. : 10. Nie 11. Nie 12. Tak 13. Nie 14. Tak 15. Tak 16. Nie (chociaż pytanie nie jest precyzyjne) 17. Ale czym 'prostokątnymi'? 18. i wysokości h? Tak 19. Tak 20. Tak
14 sty 12:24