matematykaszkolna.pl
Oblicz objętość ostrosłupa Roxi: Każda ściana ostrosłupa prawidłowego czworokątnego ma pole 8. Oblicz objętość tego ostrosłupa.
1 lut 13:04
Eta: rysunek "każda ściana ma pole równe 8" wniosek: to i pole podstawy też równe jest 8 Pp=a2 => a2=8 => a=8= 22 pole ściany bocznej:
 a*hb 
Pb=

= 8
 2 
to: hb= ........... = 42 z tw. Pitagorasa wyznacz długość H ostrosłupa H2= hb2− (a2)2 H=........ =30 V=......... dokończ obliczenia emotka
1 lut 13:48
xd: essa
22 kwi 11:20