matematykaszkolna.pl
Oblicz pole trójkąta jeśli: tiger: Dany jest trójkąt prostokątny o jednej z przyprostokątnych długości 6 cm. Oblicz pole trójkąta, jeśli: a) promień okręgu wpisanego w ten trójkąt jest równy 2cm. Proszę o pomoc.
27 sty 14:54
puma: Witam! "kuzynie" emotikonka 1/ wzór na pole; P= a*b/2 a,b, --- przyprostokatne drugi wzór P= p*r r=2cm p --- połowa obwodu Δ-ta z tw. Pitagorasa c2 = a2 +b2 znasz a= 6cm więc; (**) P=3*b i (***) P= 2*p to 3b= 2p Potrzebne jeste obliczenie długości "b" więc: Ob= 2p= a+b +c czyli 3b= 6 +b +c czyli 2b= 6+c to c= 2b -a skoro a= 6cm to c= 2b - 6 wstawiamy tę wartość do równania c2= a2 +b2 (2b -6)2 = 36 +b2 4b2 - 24b +36 = 36 +b2 to 3b2 - 24b =0 /: 3 b2 - 8b=0 to b(b-8)=0 to b= 0 --- odrzucamy bo b >0 pozostaje b= 8 cm czyli pole trójkąta jest; P= a*b/2 czyli P= 6*8/2= 24 cm2 to wszystko!
27 sty 16:10
GLam: głupio tłumaczysz
19 kwi 20:30
Osxx: rysunek(x+4)2=(x+2)2 + 62 x2+8x+16=x2+4x+4+36 4x=24/ :4 x=6 mamy przyprostokątne: 8 i 6
 8*6 48 
P=

=

=24cm2
 2 2 
19 kwi 20:45
Osxx: Sądzę, że tak jest łatwiej i przejrzyściej
19 kwi 20:47