Fizyka. moni: a)Ciało o masie m=5kg zsuwa sie sie po rowni pochylej o dl. L=30cm nachylonej do poziomu pod katem 30 stopni. Jaka jest energia kinetyczna ciala na końcu równi, jeżeli współczynnik tarcia wynosi f=0,3. b) sanki zsuwają sie ze szczytu toru d dl l=50m pochylonego pod kątem 30 stopni do poziomu, a nastepnie wjezdzaja na tor poziomy. Wzdłuz calego toru na sanki dziala sila tarcia rowna 0,2.Oblicz jaka prędkość V beda mialy sanki u podnóża toru i jaką droge s przebeda sanki po torze poziomym.
30 lis 17:13
dero2005: rysunek Ciało o masie 5 kg działa siłą G = m*g pionowo w dół Siła ta rozkłada się na siłę nacisku N, prostopadłą do podłoża i siłę F1 równoległą do podłoża skierowaną zgodnie z kierunkiem ruchu. Siła nacisku powoduje siłę oporu(tarcia) skierowaną przeciwnie do kierunku ruchu równą T= N*f. Różnica sił F1 i T powoduje ruch ciała wzdłuż równi.
 m 
Dane α = 30° m = 5 kg f = 0,3 L = 30 cm = 0,3 m g = 10

 s2 
Obliczamy: wg rys. G = mg = 5*10 = 50 N N = G*cos α = 50* cos 30° = 50*32 = 253 N = 43,3 N F1 = G*sin α = 50* sin 30° = 50 *12 = 25 N T = N*f = 253 * 0,3 = 13 N F = F1 − T = 25 − 13 = 12 N Siła F działając na ciało m naddaje mu przyśpieszenie
 m 
a = Fm = 125 = 2,4

 s2 
Ciało to porusza się na drodze L = 0,3 m
 at2 
L =

 2 
wstawiając do wzoru obliczone "a" obliczamy czas "t" t = 2La = 2*0,32,4 = 0,5 s obliczamy prędkość na końcu równi po czasie t = 0,5 s V = a*t = 2,4*0,5 = 1,2 ms obliczamy energię kinetyczną
 mV2 5*1,22 
Ek =

=

= 3,6 [J]
 2 2 
30 lis 19:56
Natka: rysunek1) blok o masie 10kg spoczywa nieruchomo na na równi pochyłej nachylonej do poziomu pod katem 25o. Współczynnik tarcia statycznego i kinematycznego między blokiem a powierzchnią wynoszą odpowiednio 0.6 i 0.2. Na blok działamy wzdłuż równi w dół o wartość F tylko do chwili wprawienia go w ruch w tym kierunku. Oblicz: a)największą wartość tarcia statycznego działającego na blok, b)składową wzdłuż równi siły ciężkości działającej na blok, c)najmniejszą wartość F potrzebną do wprawienia bloku w ruch, d)wyznacz wartość i kierunek przyśpieszenia bloku po usunięciu siły F Proszę o pomoc w rozwiązaniu zadania najlepiej krok po kroku z komentarzem. Dziękuje z góry.
2 maj 13:09