matematykaszkolna.pl
paweł 1010: emotikonka 1. Oblicz wysokość graniastosłupa, którego pole podstawy wynosi 12,86 cm2 , a objętość 51,44cm3. Odpowiedź podaj w decymetrach. 2. Ogrodowy basen ma kształt prostopadłościanu o wymiarach: 15cm, 10 m, 14dm. Oblicz objętość tego basenu . emotikonka
13 sty 14:19
Lambda: V = Pp *h → h= V / Pp podstawiamy do wzoru i tyle h= 51, 44 / 12,86 = ...... kalkulator chyba masz ? oblicz więc !
13 sty 14:29
Lambda: 2/ V = a*b*c podaj wymiary w m 15 cm = 0,15 m 14 dm = 140 cm= 1,4 m V = 0, 15 m * 1,4 m * 10m = ........... m3 weź do ręki kalkulator i obliczemotikonka
13 sty 14:34
paweł 1010: bardzo dziekuje tak mniej więcej myślałem ale 2 zadanie może ktoś rozwiązać proszęęęęęęę!
13 sty 14:35
paweł 1010: dzieki za 1 i 2 bardzo
13 sty 14:36