matematykaszkolna.pl
Bartek89: obliczyc objetosc czworoscianu ABCD gdzie A=(2,1,5), B=(1,1,3), C=(1,2,4) jesli D lezy w plaszczyznie 2x+y-2+5=0
12 sty 20:42