matematykaszkolna.pl
Rsz: u(x)= 2x4 + x2 -1 v(x)= x4 - 2x2 + 2 Wyznaczyć: w(x)= 1/2 * u(x) + 3/4 * v(x) pomoże ktoś
11 sty 18:00
Basia: podstaw, pomnóż i zredukuj wyrazy podobne w(x) = (1/2)*(2x4+x2-1) + (3/4)*(x4 - 2x2 +2) = x4 + x2/2 - 1/2 + 3x4/4 - 3x2/2 + 3/2 = 7x4/4 - x2 +1
11 sty 18:53
Rsz: dzięki
11 sty 19:08