matematykaszkolna.pl
katarzynaaa: jak rozwiazac rownanie: x3-5x2+8x+4
11 sty 14:53
adm: z kandydatów x3+2x2-7x+4=0 kandydaci: p=+ - (1) q=+ - (1,2,4) p/q=+ - (1; 1/2; 1/4) W(1)=0⇒x-1|W(x) r III II I W R 1 2 -7 4 1 1 3 -4 0 W(x)=(x-1)(x2+3x-4) Δ=9+16=25 x1=-4 x2=1 W(x)=(x-1)2(x+4)
11 sty 15:30