matematykaszkolna.pl
Anka: Trzy panie:Ala,basiaa i Celina pracują w jednym pokoju. Każda z nich kupuje co pewien czas słoik kawy za 23,50zł.Pani Ala zużywa kawę w ciągu trzech miesięcy, pani Basia w ciagu czterech, a pani Celina w ciągu pięciu miesięcy.Pewnego dnia panie postanowiły kupić wspólnie słoik kawy za 23,50zł. Oblicz, ile powinna zapłacić każda z nich, aby poniesione kkoszty odpowiadały ilości kawy zuzywanej przez każdą z nich.
10 sty 09:06
adm: Ala: 3 mies (najwięcej) Baś: 4 mies Celi: 5 mies (najmniej) żeby było łatwiej rozumować należałoby się zastanowić jakie koszty ponosi każda z nich w ciągu miesiąca, ale ponieważ wyszły by pewnie ułamki weźmy pod uwagę NWW(3,4,5) czyli 60miesięcy. Ala: 20*23,50=470 Baś: 15*23,50=352,5 Celi: 12*23,50=282 Razem w ciągu 60 miesięcy zużyłyby (20+15+12=)47 słoików, które kosztowałyby je (470+352,5+282=)1104,5 Teraz możemy ułożyć odpowiednie proporcje: 470zł x 352,5 Ala: ------------ = ------------- Baś: ---------- =y 47słoików 1słoik 47 Ala: x=10zł Baś: y=7,50zł Cali: 6zł spr: 10+7,5+6=23,5
10 sty 09:34