matematykaszkolna.pl
doda: Pdaj zależność pola trójkąta od długości jego wysokości h1, h2, h3.
9 sty 22:14
varo: P= 1/2 *a*h1= 1/2*a*h2=1/2*a*h3
9 sty 22:16