matematykaszkolna.pl
+Justyna: dla jakiej liczby a liczba x=-7 jest miejscem zerowym funkcji liniowej f(x)=(3-a)x+7 . może ktoś rozwjązać?emotikonka
8 sty 18:38
Eta: f( - 7)=0 f( - 7)= (3 - a) *( - 7) +7= - 21 +7a +7= -14 +7a więc 7a -14=0 to 7a= 14 to a= 2
8 sty 18:48
Susanna: f(-7)=3x-ax+7 o=3*-7-(-7x)+7 0=-21+7x+7 0=-14+7x -7x=-14 x=2 Dal liczby 2
8 sty 18:51