matematykaszkolna.pl
kikunia 19: rozłóż wielomian na czynniki 64x10 + x7
7 sty 13:07
Eta: wyłącz x7 przed nawias i dalej ze wzoru na a3 +b3=(a+b)(a2 -ab +b2) x7( 64x3 +1) = x7 ( 4x +1)( 16x2 - 4x +1) ostatni nawias juz sie nie rozłoży w zb. R ( nie ma pierwiastków
7 sty 13:34