matematykaszkolna.pl
proszę o pomoc ;(: Wyznacz ciąg arytmetyczny a3=-2 i a10=12. Czy ktoś wyliczy mi całe zadanie?
5 sty 19:24
magoo: a10=a1+9r a10=a3+7r podstawiając a3=a1+2r 12=-2+7r r=2 12=a1+9*2 a1=-6 wzór ogólny na n-ty wyraz ciągu wunosi an=a1+(n-1)*r an=2n-8
5 sty 20:22