matematykaszkolna.pl
twierdzenie Kasia: Jak udowodnić to twierdzenie: Jesli prawdziwe są wynikania p1 ⇒q1,..., pn ⇒ qn oraz zdania (p1 ∨ ... ⋁ pn) i ∼ (qi ∧ qj) dla i≠j, to prawdziwe są wynikania: q1 ⇒ p1, ..., qn ⇒ pn
19 paź 20:15
Kasia: zaczęłam tak, ale niestety nie wiem co dalej....: z zadania mozna wywnioskować (przynajmniej mi sie tak wydaje) że przynajmniej jedno z p z alternatywy jest prawdziwe, więc ∀k: pk =1 k∊{1,2,...,n} i nie wiem co dalej....
19 paź 20:28
Kasia: Pomoże ktoś?
19 paź 20:46
Kasia:
19 paź 22:19
Jack: Skąd wiesz że każde pk=1? gdyby tak było, to miałabyś teżę, ponieważ impikacja o prawdziwnym następniku jest prawdziwa, czyli mając p można utowrzyć q→p. Mozna tak udowodnić: z tego, że (p1∨p2∨....∨pn) wynika, że ∃k∊{1,2,...,n} pk=1. Stąd oraz z (p1 ⇒q1,..., pn ⇒ qn) wynika, że ∃k ∊{1,2,...,n} qk=1 Teraz skoro qk=1 oraz ∀ i,j∊{1,2,...,n} ∼(qj ∧qi), to ∀ n∊{1,2....,n}\{k} qn=0 Teraz stąd oraz z ∀ n∊{1,2....,n}\{k} (pn ⇒qn) wynika, że pk=0. Zatem faktycznie każda implikacja o indeksie różnym od k (qi⇒pi) składa się z dwóch zdań fałszywych (czyli jest tezą) a jedna o indeksie k również zachodzi choć składa się z dwóch zdań prawdziwych.
19 paź 23:10
Andrew :
11 paź 23:52