matematykaszkolna.pl
Hektor: Bardzo prosze o pomoc z prawdopodobieństwem Ze zbirów X={-4,-3,-2,-1,1,2,3,4} i Y={-2,-1,1,2,3,4,5} losujemy po jednej liczbie. Rozpatrzmy zadarzenia: A-iloczyn wylosowanych liczb jest dodatni, B-obie wylosowane liczby są parzyste. a0oblicz prawdopodobieństwo A i B b)wyznacz prawdopodobieństwo sumy zdarzeń A i B
3 sty 15:39
Basia: N= 8*7=56 A - iloczyn dodatni ⇔ (obie dodatnie lub obie ujemne) n=4*5 + 4*2=28 P(A)=28/56=1/2 B- obie parzyste n=4*3=12 P(B)=12/56=6/28=3/14 AnB - obie parzyste i dodtanie lub obie parzyste i ujemne n=2*2+2*1=6 P(AnB)=6/56=3/28 P(AuB)=P(A)+P(B)-P(AnB) wystarczy podstawić
3 sty 15:58
Hektor: Dzięki wielkie Basiu emotikonka pozdrawiam
3 sty 22:51