matematykaszkolna.pl
Nero: Znajdź równanie prostej która jest obrazem prostej y= 2/3 x + 4/3 w jednokładności o środku S(5;1) i skali k= -2 Proszę o pomoc
2 sty 16:06
Nero: Moja odpowiedz: -2x + 3y + 29 = 0 Dobrze?
2 sty 18:42
Basia: A(-2,0) i B(0,4/3) należą do prostej → → SA = [-7;-1] SA' = [14;2] x-5=14 y-1=2 x=19 y=3 A'(19,3) → → SB = [-5;1/3] SB' = [10;-2/3] x-5=10 x=15 y-1=-2/3 y=1/3 B'(15,1/3) równanie prostej A'B' mnie wyszło -3x+2y-29=0 ale może to ja gdzieś się pomyliłam
2 sty 18:54