matematykaszkolna.pl
:): Dany jest trójkąt prostokątny ABC o przeciwprostokątnej AB, taki że sin |∢BAC| = 0, 3 i |AC| = 7. Oblicz: pole koła opisanego na tym trójkącie
2 sty 12:36
:): Ktoś pomoże?
2 sty 13:29
:): jak obliczyc to?
2 sty 14:00
Mirek ;) : Z sinusa obliczamy druga przyprostokątną: sin |∢BAC|=IBCI / IACI 0,3= IBCI / 7 IBCI= 7*0,3 IBCI= 2,1 teraz widzimy ze jest to krótsza przyprostokątna, a wiemy że jak opisujemy koło na trójkącie prostokątnym jego dłuższa przyprostokątna jest średnicą czyli R=7cm więc promień wynosi r=3,5 cm Pkoła= π*r*r Pkoła=12,25π
2 sty 16:37