matematykaszkolna.pl
trójkąt ***maturzystka****: wysokość trójkąta prostokątnego poprowadzona na przeciwprostokątną dzieli ja na 2 odcinki o długości 3 i 12 cm. Oblicz pole tego trójkąta.
28 wrz 12:46
sushi_ gg6397228: rysunek jest taka zaleznosc h=x*y wyprowadzona z 3 rownan pitagoraskich a2 +b2=(x+y)2 y2 +h2=b2 x2 +h2 =a2
28 wrz 12:51
Tales: rysunek albo z jednego równania wynikającego z podobieństwa trójkątów ADC i DBC.
x h 

=

h y 
h2 = xy
28 wrz 13:15
PsychoL: rysunekDo jakiej wartości Parametru m Proste k i l są równoległę lABl<lOAl i lCDl<lOCl x= −2m+7 y= 2m+4
11 gru 19:14
mp:
25 wrz 16:33
mp:
25 wrz 16:33