matematykaszkolna.pl
Peter: PROSZĘ O POMOCemotikonka Mamy dwie talie kart po 24 karty. Z pierwszej talii losujemy jedną kartę i nie oglądając jej wkładamy do drugiej talii. Następnie z drugiej talii losujemy jedną. kartę. • Jakie jest prawdopodobieństwo wylosowania króla, jeżeli wiemy, że z pierwszej talii przełożono do drugiej trefla? • Obliczyć prawdopodobieństwo, że wylosowana karta jest kierem? • Wylosowana karta okazała się kierem. Jakie jest prawdopodobieństwo tego, że z pierwszej talii także został wylosowany kier?
30 gru 14:18