matematykaszkolna.pl
iza: Dane są dwa takie zdarzenia A,B ⊂Ω, że P(B) ≤1/3 i P(A*B)≥1/10. Czy może zachodzić równość P(B-A)= 4/15?Odpowiedź uzasadnij.
29 gru 16:50
nowy rok: (B-A)u(AnB)=B ponadto B-A i AnB są niezależne (rozłączne) stąd P(B)=P[(B-A)u(AnB)]=P(B-A)+P(AnB)≥4/15+1/10=8/30+3/30=11/30 P(B)≤1/3=10/30 P(B)≥11/30 sprzeczność
31 gru 19:24