matematykaszkolna.pl
Damian: Dane są zdarzenia A,B ⊂ Ω, takie że P(A\B) = 1/5, P(B) = 1/3, P(A') = 2/5. Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia A ∩ B.
29 gru 13:04
Megi: ponieważ P(A/B) = P(A) - P(AnB) P(A')= 2/5 to P(A)= 1- P(A') P(A)= 3/5 P(AnB)= P(A) - P(A/B) P(A n B) = 3/5 - 1/5 = 2/5
29 gru 13:51
Damian: Dziękuję bardzo za pomoc.
29 gru 19:32