matematykaszkolna.pl
Majkaa: pole przekroju równoległego do płaszczyzny postawy ostrosłupa równa się 0,64 pola podstawy . W jakim stosunku przekrój dzieli objętość ostrosłupa? proszę o pomoc
28 gru 12:14
tobi: V1/V2= k3 gdzie k = 0,8 bo k2= 0,64 odp: V1/V2 = (0,8)3= 0,512
28 gru 20:44