Funkcja wykładnicza i jej własności. kaska: 1. Naszkicuj wykres funkcji f(x) = ( 23 )x i omów jej własności. Oblicz wartość funkcji f dla argumentu −4. 2. Naszkicuj wykres funkcji f(x) = ( 94 )x i omów jej własności. Oblicz wartość funkcji f dla argumentu −1,5.
12 wrz 19:04
12 wrz 19:27
af: f(x)=(2/5)x
23 wrz 17:56
arian:
27 wrz 13:32
Gustlik: rysunek
 2 
ad a) y=(

)x, teraz odczytaj własności.
 3 
27 wrz 14:45
sandra: f(x)=4x
20 kwi 10:25
mufinka: f(x)=94
9 wrz 18:16
Mila: No i co Ty mufinko chciałabyś wiedzieć?
9 wrz 18:38