matematykaszkolna.pl
loczek: dane są wielomiany: p(x)=2x+a q(x)=3x2+bx+1 w(x)=6x3+x2-10x+3 czy mozna dobrac wspolczynniki a i b aby zachodzila rownosc w(x)=p(x)*q(x)
20 gru 11:21
Dj Kichawa : b=-4 a=3 Jeśli wymnożysz te wielomiany powstaje ci p(x)*q(x)=6x3+2bx2+2x+3ax2+abx+a teraz widzimy ze będzie to równe wielomianowi w(x) wtedy i tylko wtedy gdy a =3 podstawiasz pod a 3 i tylko porównujesz b tak aby byly te same liczby przed odpowiednimi x drugi sposób to wyznaczyć miejsce zerowe w(x) podzielić następnie wielomian p(x)*q(x) i reszta z dzielenia musi być równa 0 to tez ci wyjdzie
20 gru 11:49