matematykaszkolna.pl
dd: dwa pola w kształcie prostokąta , które są podobne obsiano żytem, Pierwsze pole ma 75 m długości i 25 m szerokości, Dłuższy bok drugiego pola ma długość 18m , Pozostały bok drugiego pola ma długość:
16 cze 18:25
Kejt: są podobne więc można ułożyć z tego równanie:
25 x 

=

75 18 
x − krótszy bok drugiego pola policz "x" i pole..
16 cze 18:28
mila: jeżeli dwa prostokąt są podobne to otrzymasz taką samą cyfrę dzielac dłuzszy bok drugiego przez dłuższy bok pierwszego jak wtedy,gdy podzielisz krótszy bok drugiego przez krótszy bok pierwszego.Ta liczba nazywa sie skalą podobienstwa=k 18m/75m=k i x/25m=k możesz podzielić pierwsze i wynik czyli k wstawić do drugiego wtedy obliczysz x albo od razu przyrównac 18/75=x/25 mnozysz na ukos i wyznaczasz x
16 cze 18:41
123a:
12 cze 19:33