matematykaszkolna.pl
Anna: Podaj wzór funkcji liniowej, której wykresem jest prosta przechodząca przez punkt A=(-2,3) i która dla argumentów mniejszych od 2 przyjmuje wartości dodatnie a dla argumentów większych od 2 przyjmuje wartosci ujemnne.
15 gru 15:07
Mycha: y=ax+b f(-2)=3 f(2)=0 0=2a+b 3=-2a+b rozwiaz uklad rownan i maszemotikonka
15 gru 15:24
Anna: Dlaczego f(2)=0 bo nie bardzo wiem?
15 gru 15:32
Mycha: bo dla argumentów mniejszych od 2 przyjmuje wartości dodatnie a dla argumentów większych od 2 przyjmuje wartosci ujemnne, wiec dla x=2 musi byc rowna 0. To jest miejsce w ktorym funkcja zmienia sie z dodatniej na ujemna badz ujemnej na dodatnia. Musi byc rowna 0 (chyba ze dziedzina wyklucza ten argument, co tu akurat nie zachodzi)
15 gru 16:12