matematykaszkolna.pl
nalepek: Geometria Analityczna Wykaż, że zbiorem punktów równoodległych od prostej y=5 i punktu O=(0,0) jest parabola o równaniu y= -1/10 x2 + 5/2
14 gru 20:25
mm4: wylicz współrzędne wierzchołka paraboli. potem oblicz odległość wierzchołka od punktu O a nastepnie oblicz odleglość punktu O od prostej y=5. można tak zrobić z każdym punktem należącym do paraboli. tylko obawiam się, że to może być mało. drugi sposób to: rysujesz oklad współrzednych i zaznaczasz na nim prosta y=5, punkt O i zaznaczasz dowolny punkt A między prostą y=5 i punktem O punkt A bedzie mieć współrzędne (p,q) liczysz odległość punktu A od punktu O, poźniej liczysz odlegość punktu A od prostej y=5 obie te odległości przyrównujesz i wyliczasz z tego równania q. po wyliczeniu q robisz cos takiego: q zamieniasz na y p zamieniasz na x i powinno wyjść: y= -1/10 x2 + 5/2
15 gru 11:37