matematykaszkolna.pl
kasik: wyznacz wszystkie wartości parametru m, dla których liczba spełniająca równanie log2m(x-1) + logm(x-1) - 2 =0 jest mniejsza od 3
14 gru 17:03