matematykaszkolna.pl
Dla jakich wartości parametru m równanie ma jedno rozwiązanie? POMOCY: Dla jakich wartości parametru m równanie ma jedno rozwiązanie? mx2−(2m+1)x−m+2=0
22 maj 18:26
Basia: 1. dla m=0 bo wtedy −x+2=0 −x=−2 x=2 jest jedno rozwiązanie 2. dla m≠0 musi być Δ=0 Δ=[−(2m+1)]2−4*m*(−m+2) Δ=4m2+4m+1+4m2−8m = 8m2−4m+1 8m2−4m+1=0 Δm=(−4)2−4*8*1=16−32<0 8m2−4m+1>0 dla każdego m czyli równanie mx2−(2m+1)x−m+2=0 ma dla każdego m≠0 dwa rozwiązania odp: m=0
22 maj 19:10