matematykaszkolna.pl
enter: wyznacz resztę z dzielenia wielomiianu W(x)=2x4+4x3+ax2+bx+2 przez dwumian x-1 wiedząc że funkcja f(x)=ax2+bx+2 osiąga w punkcie x=3 maximum równe 11
11 gru 21:08
gaga: reszte obliczmy tak w(1)= 2+4+a+b+2= a+b +8 teraz a≠0 bo to współczynnik funkcji kwadratowej xw= - b/2a yw = - Δ/4a Δ=b2 - 8a xw=3 yw= 11 -b/2a= 3 ( -b2+8a)/4a=11 - b = 6a b = - 6a (-36a2 +8a )/4a = 11 a≠0 wiec podzielilismy przez a -9a +2 = 11 -9a = 9 a = -1 to b= -6*(-1) = 6 więc reszta jest a+b+8 = -1 +6 +8 = 13 sprawdź czy sie nie pomyliłam ale chyba powinno byc okemotikonka
11 gru 21:55