matematykaszkolna.pl
Nati: Proszę o pomoc może ktoś mi to sprawdzićemotikonka! → Oblicz współrzędne wektora AB i jego długość jeśli: A= (-2, -1) ; B=(-1,4) rozwiązanie: → AB= (XB - XA, YB - YA) → AB= [-1,(-2), 4-(-1)] = [-1+2, 4+1] = [1,5] → AB = (XB - XA)2 + (YB - YA)2 → AB= [-1 -(-2)]2 + [4- (-1)]2 = 12+ 52 = 26
11 gru 10:53
mm4: ok
11 gru 11:56
Nati: dziękujęemotikonka!
11 gru 12:19