matematykaszkolna.pl
e Ela: Liczba 30 to p% liczby 80, zatem a)p<40 b) p=40 c)p=42,5 d)p>42,5 prosze z rozw.
4 maj 18:08
dan: a)p<40
4 maj 18:09
dan: 30− x 80 − 100 % mnożysz to na krzyż:
 30*100% 
x=

 80 
4 maj 18:10