matematykaszkolna.pl
arturo: Dane są zbiory: A = {0, 1, 2, 3}, B = {0, 1, 2} Wypisz wszystkie elementy zbioru: a) C = {x: x = k + l, gdzie k є A i l є B} b) D = {x: x = k – l, gdzie k є A i l є B} c) E = {x: x = 3k + l, gdzie k є A i l є B}
10 gru 19:07
arturo: emotikonka?
10 gru 19:15