matematykaszkolna.pl
czaki: Dane są liczby a i b. Wyznacz a-b. a+b, ab, a/b, b/a, a2 a) a=3-23 b=6+9 b) a=7+11 b=11
9 gru 12:48
gaga: 1a) a+b= 12 -23+6 a -b = - 6 -23-6 a*b= 36 +27 -218 -183 = 27+36 -2*32 -183= = 27 +36 -62 -183 (3-23)(6-9) 183 +36 -62 -27 a/b= ---------------------- = ---------------------------- = (6+9)(6 -9) 6 - 81 3(63 +6-22 -9) = ---------------------------- = -1/25*(63 +6 -22 - 9) - 75 b/a -- podobnie a2 = (3 -23)2 = 9 -2*3*2*3 +4*3= 21 - 123 zad2b) policz sam jest łatweemotikonka
9 gru 13:37
czaki: dzięki bardzo za pomoc
10 gru 16:59
gaga: OKemotikonka polecam sie na przyszłość
10 gru 17:08