matematykaszkolna.pl
Rafał: Sprawdź czy następująca formuła zadaniowa jest tautologią: [[( r ⇒ ~ p ) ˄ ( s ⇒ r ) ] ⇒ ( ~ q ˄ s ) ] ⇔ [[( p ˅ q ) ˄ ( r ˅ ~ s ) ] ˅ ( q ⇒ s )]
6 gru 16:44