matematykaszkolna.pl
zanetka123: W ciągu arytmetycznym (an) dane są: a1 = x, a2 = 5x - 2y - 1, a6 = 17. Dla jakich wartości n suma n początkowych wyrazów tego ciągu jest równa 260?
6 gru 15:58