matematykaszkolna.pl
gfgfgf: funkcja P : X→R dana wzorem P(x) = πx2 opisuje pole koła o promieniu x. Podaj dziedzinę tej funkcji jeśli rozważamy koła o polach większych od 9π i mniejszych od 36π
3 gru 17:07