matematykaszkolna.pl
BMM: Znajdź x: logx 6=-0,25
25 lis 15:42
pipi: założ. x>0 i x≠ 1 w prost z def log. otrzymasz x-1/4 = 61/2 x1/4*61/2 = 1 podnosimyobydwie str. do kwadratu x1/2 *6 =1 i znowu do kwadr. x*36=1 czyli x = 1/36 spr. 1/36 -1/4 = 361/4 = 61/2 = 6
25 lis 16:01