matematykaszkolna.pl
funkcje mika: Dana jest funkcja f={(4;3),(5;4),(8;7),(3,1),(1;−2)} oraz f(x+1)=4, wyznacz wartość f(f(x−1)).
10 lip 10:25